top of page

Elvebyen messingkvartett

Elvebyen messingkvartett ble stiftet i januar 2020 og har siden den gang rukket å spille over 100 konserter over store deler av Sør-Norge og i Rogaland. 

Målet med alle våre konserter er å berøre et bredest mulig publikum. Dette vil vi gjøre med høy kvalitet og allsidighet i repertoar og formidlingsarenaer. Vi ønsker ikke å være et klassisk tradisjonelt ensemble, men vil bringe instrumentene våre ut til folket. Derfor står tilgjengelighet og folkelighet sentralt i vår profil, sammen med mål om å skape et best mulig kunstnerisk resultat. Vi prioriterer kunstneriske uttrykk og konsepter som er unike og vil merke våre produksjoner med vårt unike stempel. Egen arrangementer, egne transkripsjoner og bestillingsverk utgjør dermed 95% av vårt repertoar. 

 

Det er viktig for oss å være til inspirasjon for barn, ungdom og voksne som utgjør Norges fantastiske amatørmusikkbevegelse. På et metanivå er samfunnet i ferd med å utvikle seg vekk fra akustiske og levende musikkframføringer, og for mange er det ukjente opplevelser. Barn og unge tilbys stadig et dårligere undervisningstilbud i estetiske fag, og vi er i ferd med å utvikle et klasseskille i samfunnet vårt hva handler om estetisk erfaring, kompetanse og deltakelse. Vi ønsker å være et ensemble som bidrar til å minske disse forskjellene, og det er derfor vi er opptatt av å skape «folkelige» produksjoner. Vi ønsker å åpne den musikalske verden for alle!

Som ensemble formidler vi tradisjoner og kulturarv gjennom nyskapende og unike produksjoner. Kvartetten har et eget repertoar med skreddersydde arrangementer og transkripsjoner, og ikke minst bestillingsverk fra flere av Norges mest ettertraktede komponister. Ensemblet har musikere med ulik spisskompetanse og utgjør en spennende miks av erfaringer, kvaliteter og kunstneriske perspektiver.

Vi tror på musikkens verdi som arena for eksistensielle erfaringer. Våre konserter skal berøre deg og gi deg opplevelser du sent vil glemme, både på tradisjonelle konsertarenaer og der du minst venter det.

Vi tror på musikkformidling med høy kunstnerisk kvalitet til alle folk – der de er.

Elvebyen messingkvartett4552.jpg

Bente Illevold

Eufonium

Bente Illevold kommer fra Rendalen i Østerdalen og spiller eufonium. I løpet av de siste årene har hun markert seg som en innovativ utøver og høstet anerkjennelse for sine fremførelser av nye verk for instrumentet, både nasjonalt og internasjonalt. Til daglig arbeider Bente som frilansmusiker og pedagog. Hun blir regelmessig invitert som gjestelærer ved utdanningsinstitusjoner, og som solist på nasjonale og internasjonale festivaler. Hun jobber i tillegg som korpsdirigent og brenner for undervisningskvalitet i musikkfaget for barn og unge. Bente er en internasjonal S.E. Shires Company Euphonium artist og var selskapets førstevalg som deres første kvinnelige og europeiske eufoniumartist

Elvebyen messingkvartett4556.jpg

Anne Gunn Grimerud

Horn

Anne Gunn kommer fra Ringsaker. Hun har utdannelse fra Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger og Norges Musikkhøgskole i Oslo. Etter fullførte mastergradsstudier i 2013 har hun jobbet som frilanshornist med base i Oslo. Hun har hatt flerårige langtidsengasjement i Luftforsvarets Musikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps. Hun er en jevnlig benyttet vikar i alle Forsvarets profesjonelle ensembler, så vel som i landets orkestre og ved prosjektbaserte produksjoner.

Elvebyen messingkvartett4564 Stor.png

Mari H. Bermingrud

Trompet, kornett og flygelhorn

Mari er oppvokst i Drammen og bosatt i Haugesund. Hun er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø, Högskolan för scen och musik i Göteborg og Norges musikkhøgskole. Til daglig arbeider Mari som skolekorpsdirigent og messingpedagog i Tysvær- og Sveio kulturskoler. Mari er også Suzuki-pedagog, og er en av de første messingblåserne i Norge med denne kompetansen. I tillegg til en aktiv karriere som pedagog er Mari ofte å høre fra galleriet i kirker ved konfirmasjoner, brylluper og kirkelige høytider.

Elvebyen messingkvartett4557.jpg

Kristoffer Kregnes

Trompet, kornett og piccolotrompet

Kristoffer kommer fra Tiller i Trøndelag, hvor han hadde sin musikalske oppvekst i Tillerbyen skolekorps. Han har bachelorgrad i utøvende musikk fra NTNU institutt for musikk, og en mastergrad i orkestertrompet med pedagogikk fra Det kongelige danske musikkonservatoriet. Kristoffer jobber til daglig som korpsdirigent, med hovedvekt på skolekorps, og spiller fast i Oslo Brass Band.

bottom of page