top of page

Folk i korps

307282733_508550257941178_4453750358732859333_n.jpg

Folk i korps består av instruksjon, formidling og konsertframføring av norsk musikkhistorie i samarbeid med skolekorps. Målet er å spre kunnskap om historie og repertoar fra norsk korpshistorie og militærmusikk. Dette er viktig del av norsk musikkhistorie som er i ferd med å gå tapt, vi vil sette søkelys på repertoaret og gjøre det tilgjengelig for dagens unge.  

Musikken er arrangert for skolekorps og messingkvartett av Bente Illevold og det framføres repertoar der alle spiller sammen, kun Elvebyen messingkvartett og kun skolekorpset.  Konserten sys sammen av historieformidling og anekdoter. Det er spesialtilpassede stemmer for alle nivåer i skolekorpset, også for junior- og aspirantkorps.


Hver produksjon består av en helg med intenst musikalsk arbeid som ender ut i en konsert søndag ettermiddag. Skolekorpset får tilsendt notematerialet i forkant der det er ønskelig. Det arbeides i ensembler, instrumentalgrupper og tutti i løpet av helgen. Alle musikerne i Elvebyen messingkvartett har lang fartstid som pedagoger og dirigenter på forskjellige nivå, og opplegget tilrettelegges etter hvert korps sitt ambisjonsnivå.

Tilbakemeldinger fra deltakere

Tilde var veldig fornøyd med seminaret i helga 👏👏🎺

Ingebjørg Skjold Knutsen, foresatt i Grinde skulemusikkorps

bottom of page