top of page

Klassisk i paviljongen

Elvebyen messingkvartett er opptatt av å bevare tradisjoner i ny drakt, og fra sommeren 2023 spiller vi et klassisk program i landets musikkpaviljonger. Historisk sett var musikkpaviljongene samlingspunkter i våre byer, og det var her musikkopplevelser ble tilgjengelig for alle. Dette er en tradisjon vi ønsker å bidra til å bevare. På programmet står blant nasjonalromatiske perler fra Grieg, Svendsen og Halvorsen, samt komponister fra de øvrige nordiske landene og vår «marsjkonge» Oscar Borg. Musikken er arrangert spesielt til ensemblet og denne produksjonen.

skatepark tett 4.JPEG
bottom of page